دوره های آنلاین

کلیه دوره های حضوری به صورت آن لاین هم برگزار می گردد.

شرایط ثبت نام:  

  1. نصب نرم افزار WhatsApp
  2. پذیرفتن قوانین ثبت نام دوره های آنلاین

 

مدیریت زمان Time Management

مدیریت استرس Stress Management