اولین دوره مدیریت ارتباط با بیماران دندانپزشکی در ایران

مدیریت ارتباط بیمار

مدیریت ارتباط بیمار

 
اول بودن در هر کاری سخت است و نیاز به تلاش فراوان دارد و این اول بودن سختی های خودش را دارد
به لطف خدا و همراهی عزیزان توانستیم این دوره بسیار جذاب و کاربردی را برای اولین بار در ایران اجرا کنیم

مطالب اخیر