برگزاری دوره های آموزشی

دوره آموزشی مدیریت training-course

دوره آموزشی مدیریت training-course

 

گروه دوره های استراتژی

 1. دوره مدیریت استراتژی کلاسیک
 2. دوره مدیریت استراتژی مدرن
 3. دوره مدیریت استراتژی تهاجمی
 4. دوره مدیریت استراتژی حذف رقیب
 5. دوره استراتژیک بر اساس متد سان تزو
 6. دوره تفکرات استراتژیک
 7. دوره تدوین برنامه استراتژیک کسب و کار
 8. دوره  استفاده از ابزار استراتژیک

 

گروه دوره های عمومی

 1. دوره موفقیت
 2. دوره هوش هیجانی (احساسی)
 3. دوره نفوذ در دیگران
 4. دوره مدیریت خویشتن
 5. دوره اصول و فنون مذاکره و  مهارت های ارتباطی (Negotiation)
 6. دوره زبان بدن (Body Language)
 7. دوره مدیریت زمان
 8. دوره آداب معاشرت تجاری و مدیریت تشریفات
 9. دوره مدیریت استرس
 10. دوره مدیریت بحران
 11. دوره شخصیت شناسی

 

گروه دوره های حرفه ای بازاریابی و فروش (Sales & Marketing)

 1. دوره فروش و بازاریابی از پایه تا حرفه ای شامل بازاریابی تلفنی، حضوری، غیر حضوری و …
 2. دوره مهندسی فروش (Sales Engineering)
 3. دوره تربیت مدیر فروش و بازاریابی
 4. دوره استراتژیک بازاریابی
 5. دوره تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
 6. دوره خدمات پس از فروش و پشتیبانی محصول
 7. دوره مدیریت برند و برند سازی
 8. دوره ارزیابی برند بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸
 9. دوره مدیریت تبلیغات و ترویج
 10. دوره مدیریت پخش و توزیع
 11. دوره تحقیقات بازار
 12. دوره بازاریابی و برندینگ اینترنتی
 13. دوره مدیریت روابط عمومی در بازاریابی و فروش

 

گروه دوره های حرفه ای مشتری مداری

 1. دوره  مشتری مداری (Customer Orientation)
 2. دوره ارتباط موثر با مشتری
 3. دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 4. دوره سنجش رضایت مشتری (CSM)
 5. دوره مدیریت شکایت مشتری (CCM)
 6. دوره آموزش نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
 7. دوره ایجاد باشگاه مشتری
 8. دوره مدیریت رفتار مصرف کننده

 

گروه دوره های تکمیلی کسب و کار

 1. دوره مدیریت و بهبود فرآیندها
 2. دوره مدیریت زنجیره تامین (SCM)
 3. دوره سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
 4. دوره مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
 5. دوره تفکر سیستمی (Systems Thinking)
 6. دوره S5
 7. دوره مدیریت دانش (KM)
 8. دوره مدیریت تولید و عملیات
 9. دوره ۶ Sigma
 10. دوره مدیریت منابع انسانی
 11. دوره مدیریت تغییر (رقص تغییر)
 12. دوره تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی